Kiến trúc cổ Việt Nam

Quá trình phát triển nền kiến trúc cổ Việt Nam gắn liền với môi trường thiên nhiên và hoàn cảnh kinh tế – xã hội. Những công trình kiến trúc cổ hầu hết được xây dựng trong thời kỳ phong kiến- chủ yếu là trước thế kỷ 19. Dù là công trình nhỏ bé như kiến trúc dân gian hoặc đồ sộ, phức tạp như kiến trúc cung đình, vật liệu xây dựng sẵn có ở địa phương đã được khai thác và sử dụng phổ biến và rộng khắp: tranh, tre, nứa, lá, gỗ, đá…, sau này còn có các vật liệu khác như gạch, ngói, sành, sứ… Hệ thống kết cấu khung cột, vì kèo và các loại xà đều có quy định thống nhất về kích thước, tương quan về tỷ lệ và qua đó, những nghệ nhân trước đây đã sáng tạo ra một thức kiến trúc riêng biệt trong kiến trúc cổ và dân gian Việt Nam.

Trải qua nhiều triều đại, nhiều thế kỷ với bao thăng trầm lịch sử, đến ngày nay các công trình đã trải qua nhiều lần trùng tu sửa chữa để tồn tại, một số còn giữ được cốt cách nguyên sơ song cũng có nhiều công trình bị pha tạp do nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan. Tuy nhiên, những công trình này vẫn là dấu tích cụ thể ghi lại chặng đường sáng tạo và lao động nghệ thuật, mang dấu ấn lịch sử dân tộc rất rõ nét.

Kiến trúc cổ Việt Nam được chia thành các loại hình như sau:

1 Kiến trúc quân sự – quốc phòng
1.1 Thành Cổ Loa
1.2 Thành Hoa Lư
1.3 Thành Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội
1.4 Thành Tây Đô
1.5 Thành Huế
2 Kiến trúc cung điện – dinh thự
2.1 Kiến trúc cung đình Huế
3 Kiến trúc tôn giáo – tín ngưỡng
3.1 Chùa tháp
3.2 Đền miếu
3.3 Văn Miếu – Văn chỉ
3.4 Lăng mộ
3.5 Đình làng
3.6 Tháp Chàm
4 Kiến trúc dân gian
4.1 Nhà ở dân gian
4.2 Kiến trúc công cộng dân gian
5 Kiến trúc vườn cảnh
5.1 Các vườn đẹp ở Việt Nam
5.2 Trong nhà ở
5.3 Trong công trình tôn giáo tín ngưỡng
5.4 Trong triều đình
5.5 Vườn Lăng tẩm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *